Hvad er tarot

Tarot er et sæt af kort, hvor man kan enten trække et enkelt kort for et hurtigt svar på et spørgsmål eller lægge et oplæg, hvis man vil have et mere uddybende svar.
Der er lavet mange forskellige sæt af tarotkort, alle udført med mange symboler og fyldt med mange betydninger i hvert enkelt kort. Derfor giver de svar både til det bevidste sind; men samtidigt også til undebevidstheden.
Kortene har været brugt langt tilbage i historien og menes at stamme fra Ægypten. De har også været brugt indenfor jødedommen.
Inden vi starter med oplægget hører jeg dig om, hvad du er kommet for at få svar på. Det kan være et bestemt spørgsmål, som du gerne vil have afklaring på, eller det kan også være et generelt overblik over det sted, du står i livet lige nu.
Herefter lægges tarotoplægget. Det er et 10 korts oplæg, der kaldes det keltiske kors. Til oplægget bruges tarotkortene, der er kreeret af Alastair Crowley.
Efter at have vendt det første kort, tyder jeg kortets betydning i forhold til dets placering i oplægget, og hvad det betyder for dig.
Dette gøres også efter hvert af de efterfølgende 9 kort.
Til sidst giver jeg en overordnet tolkning af oplægget og hvilke råd og vejledninger det giver til dig.
Hele seancen foregår som en dialog, hvor du er meget velkommen til at spørge yderligere ind til tolkningen, og det forventes at vare 1 – 1½ time.
Oplægget
Tarotoplæget kaldes Det Keltiske Kors og består af 10 kort, der lægges i en bestemt orden.
Kortene står for:
1. Kernen i situationen.
2. Støttende/hindrende forhold i situationen.
3. Hvordan du bevidst forholder dig til situationen.
4. Hvordan din underbevidsthed forholder sig til situationen.
5. Fortiden eller det som er på vej til at blive afsluttet.
6. Den nærmeste fremtid eller det der er ved at starte nu.
7. Hvordan du står i forhold til den nærmeste fremtid.
8. Relationen til dine omgivelser i forhold til fremtiden.
9. Dit håb eller din frygt i forhold til fremtiden.
10. Din situation efter den nærmeste fremtid.